Nowa w ofercie!
Oprocentowana na 2,10%
3-miesięczna


SMART Lokata na Nowe Środki

Załóż LOKATĘ

Nota Prawna„SMART Lokata na Nowe Środki” dostępna jest od 1 000 złotych na okres 3 i 6 miesięcy. W przypadku odnowienia lokaty obowiązywać będą stawki oprocentowania obowiązujące w dniu odnowienia dla standardowej SMART Lokaty – lokata odnowiona. Oprocentowanie 2,1% w skali roku dostępne jest dla „SMART Lokaty na Nowe Środki”, założonej w przedziale kwotowym od 1 000 złotych do 2 000 000 złotych, na której zostaną zdeponowane wyłącznie nowe środki, tj. środki pieniężne w złotych, zdeponowane przez Klienta w Banku, stanowiące nadwyżkę nad środkami pieniężnymi w złotych zdeponowanych przez Klienta w Banku na dzień 16 maja 2016 r. W przypadku stwierdzenia przez Bank, że środki pieniężne wpłacone na „SMART Lokatę na Nowe Środki” nie stanowią nadwyżki nad środkami pieniężnymi w złotych zdeponowanych przez Klienta w Banku na dzień 16 maja 2016 r., środki pieniężne zdeponowane na „SMART Lokacie na Nowe Środki” będą oprocentowane według stawki 1,5% w skali roku. Zmieniona stawka oprocentowania będzie obowiązywała od następnego dnia roboczego po stwierdzeniu przez Bank niespełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po zmianie oprocentowania Lokaty, Bank prześle do Klienta informacje o przedmiotowej zmianie pocztą elektroniczną. Szczegóły znajdziesz w Tabeli Oprocentowania i Opłat dla lokat terminowych, Regulaminie otwierania lokat terminowych oraz Regulaminie promocji – SMART Lokata na Nowe Środki.

 

Aby Twoje pieniądze zarabiały, wystarczy tylko chwila

Poznaj możliwości oszczędzania, jakie daje Ci portal SMART Lokaty Online. Wybierz lokatę dostosowaną do Twoich potrzeb. Dopasuj optymalny okres oszczędzania i oprocentowanie oraz zdecyduj, czy chcesz mieć dostęp do lokaty online, wybierając lokatę bankową z kontem.

Sortuj
  • Okres lokaty
     
  • Oprocentowanie
     
  •  

O nas

SMART Lokaty Online prowadzone są przez FM Bank PBP S.A. Bank ten działa od wielu lat w Polsce.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Adres Korespondencyjny

SMART Lokaty Online

ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa

Kontakt

Infolinia Banku SMART

801 800 188

+48 22 438 41 41

Infolinia SMART Lokaty Online

801 800 170

+48 22 438 41 41

Czynna

8.00-20.00 (poniedziałek-piątek)

8.00-16.00 (sobota)